Bestyrelsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Vandværk I/S

Her præsenteres bestyrelsen og de opgaver de har.

Maren Hostrup
Formand

Jørgen Andreasen
Næstformand

 • Holskovbækvej 11, Klokkerholm
  9320 Hjallerup
 • 20 14 34 59
 • Email: -

Carsten Albæk Hannesbo
Kasserer og sekretær

Marcel Van Der Male
Bestyrelsesmedlem

 • Anemonevej 14, Klokkerholm
  9320 Hjallerup
 • 51 25 98 83
 • Email: -

Jan Sonne-Schmidt
Bestyrelsesmedlem

 • Borgergade 24, Klokkerholm
  9320 Hjallerup
 • 51 52 97 90
 • Email: -

Ansatte ved vandværket

Jens Holdorf
Driftsbestyrer

 • Borgergade 21, Klokkerholm
  9320 Hjallerup
 • 98 28 40 58 (døgnvagt)
 • Email: -

Carsten Albæk Hannesbo
Kasserer

 • Bredkærsvej 15, Klokkerholm
  9320 Hjallerup
 • 98 28 40 40 (træffes bedst efter 16)
 • Email: -

Bestyrelsens opgaver

Funktion Opgaver
Formand

Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand

Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem

Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver

Kasserer

Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Driftsbestyrer

Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.