Velkommen til

Klokkerholm Vandværks hjemmeside med forbrugerinformation.

OBS! Forbrugerinformation
Klokkerholm Vandværk er i gang med at ændre regnskabår fra at gå fra 1. oktober til 30. september hvert år – til at gå fra 1. januar og til 31. december.

Der er flere årsager til dette – dels ændrer Skat på den grønne afgift jævnligt – og dette altid med virkning fra 1. januar – dels så afleverer vi data til Brønderslev Forsyning til beregning af vandafledningsafgiften, som også skal være pr. 1. januar.


Ændringen sker på følgende måde. I har modtaget en årsopgørelse for 2016/17 som er beregnet pr. 30. september 2017. Sammen med resultatet for denne er der en a conto for de sidste 3 måneder i 2017. Vi aflæser så igen til nytår og sender en ny opgørelse. I denne opgørelse vil der være en ny a conto for første halvår 2018. Betalingsfristen for den nye a conto m.m. bliver 01.02.2018. 2 a conto rate for 2018 bliver udsendt i juli med betalingsfrist den 01.08.2018. Næste årsopgørelse bliver til nytår 2018.


Dermed er ændringen kørt ind – men husk at ændre betalingplaner m.m. i din bank/sparekasse.
For vandafledningsafgiften ændres der ikke frister – det eneste vil være, at afregningen for 2017 dækker over 1 år og 3 måneder nemlig fra 01.10.2016 til 31.12.2017. Brønderslev Forsyning er opmærksomme på dette og vil sikre at de nye a conto fra dem bliver reguleret ned, så de svarer til et normalt årsforbrug.


Er der spørgsmål til ændringen så kontakt os !
Venlig hilsen
Bestyrelsen Klokkerholm Vandværk

 

___________________________________________________________________________________

Vi har vores egne boringer - se vores vandkvalitet i menuen.

Er der problemer med forsyningen, så kontakt vores drifsbestyrer Jens Holdorf på 98 28 40 58 (døgnvagt).

Henvendelse om vandværkets almindelige drift, vandanalyser, tilslutning og ledningsnet. Kontakt formand Maren Hostrup på 40 94 50 46.

Henvendelser om din vandregning, betaling, flytning, a conto og vandværkets økonomi rettes til kasserer Carsten Albæk Hannesbo på 98 28 40 40 (bedst efter 16).

 

I er desuden velkomne til at følge os på Facebook, hvor vi vil forsøge at lægge oplysninger op om driftsforstyrrelser mv. Oplysninger fremgår ligeledes her til højre på siden.